РУС УКР ENG До уваги наших клієнтів в Києві! Для врегулювання страхових випадків звертайтеся за адресою вул. Саксаганського, 38- Б.

Законодавство

Загальні нормативно-правові акти:

1. Конституція України №254к/96-ВР вiд 28.06.1996р.

2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003р.

3. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010р.

4. Закон України «Про господарські товариства» №1576-XII. вiд 19.09.1991р.

5. Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VI вiд 17.09.2008р.

6. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності» №1775-III вiд 01.06.2000р.

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III вiд 12.07.2001р.

8. Закон України про цінні папери та фондовий ринок

9. Закон України «Про страхування» №85/96-ВР вiд 07.03.1996р.

10. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057-IV вiд 09.07.2003р.

11. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV вiд 11.09.2003р.

12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» №249-IV вiд 28.11.2002р.

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» N 3565-VI 5 від липня 2011р.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» №157 вiд 03.02.2010р.


Галузеві нормативно-правові акти

1. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 01.07.2004  №1961-IV

2. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу від 13.11.2003 N125.

3. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків  від 03.02.2004  N39.

4. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами від 25.10.2007  N8170.

5. Постанова Правління Національного Банку України Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності  від 11.04.2000 N135.

6. Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України  від 28.10.2003  N96.

7. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя»  вiд 17.12.2004  №3104

8. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 №41.

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» вiд 17.02.2011  № 3045-VI.

10. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя» вiд 26.11.2004  №2875

11. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» вiд 28.08.2003  №40.

12. Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 23.12.2004  № 3178.

13. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» від 30 грудня 2004 року N3259.

14. Постанова Правління Національного банку України «Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності» від 11 квітня 2000 року N135.


Відомчі нормативно-правові акти

1. Положення «Про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків», затверджене наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляду) №13 від 12.03.1994 р.

2. Постанова Правління Нацбанку України №135 від 11.04.2000 р. «Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності».

3. Постанова КМУ №1290 від 24.10.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій із перестрахування».

4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента Положення, від 04 лютого 2004 р. №124.

5. Постанова Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

6. Розпорядження ДКРРФП №736 від 28.05.2004 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і введення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів».

7. Розпорядження ДКРРФП №2875 від 26.11.2004 «Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя»;

8. Розпорядження ДКРРФП від 17.12.2004 «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя».

9. Розпорядження ДКРРФП №3197 від 28.12.2004 «Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя».

10. Розпорядження ДКРРФП №4421 від 04.08.2005р. «Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів».

11. Розпорядження ДКРРФП №4934 від 22.11.2005р. «Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ».

12. Розпорядження ДКРРФП №5619 від 11.04.2006р. «Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

13. Розпорядження ДКРРФП №6021 від 19.07.2006 «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів».

14. Розпорядження ДКРРФП №6426 від 16.11.2006 «Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

15. Розпорядження ДКРРФП №6504 від 07.12.2006 «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів».

 16. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України №40  від 24.04.2003 «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму».

17. Указ Президента України №292/2003 від 04.04.2003р. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

18. Указ Президента України №1153/2002  від 11.12.2002р. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

19. Розпорядження Держфінпослуг №3259 від 30.12.2004р. «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу».

20. Розпорядження Декржфінпослуг №40 від 28.08.2003р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності».

 

 

Корисні посилання:

У разі виникненнясерйозних проблем, що пов'язані з врегулюванням страхових випадків, Ви можете звернутися у:

Національну комісію державного регулювання в сфері ринків фінансових послуг

Асоціацію страхувальників України