РУС УКР ENG До уваги наших клієнтів в Києві! Для врегулювання страхових випадків звертайтеся за адресою вул. Саксаганського, 38- Б.

Страхування цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути спричинена пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки

Страхування проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16 листопада 2002 р.

Договір страхування укладається із суб'єктами господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування.

За договором страхування відшкодовується шкода, заподіяна життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки і дорівнює:
• для групи об'єктів 1 категорії небезпеки – 200 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;
• для груп об'єктів    2   категорії   небезпеки – 70 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент  обчислення страхової суми;
• для груп   об'єктів   3   категорії   небезпеки – 45 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

Страховий платіж визначається у відсотках страхової суми на 12 місяців залежно від категорії об'єкта підвищеної небезпеки і становить:
• для груп об'єктів 1 категорії небезпеки - 1,5 %;
• для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 0,6 %;
• для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,4 %.

Страхові виплати здійснюються у розмірі:
1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, – 50% від страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
- у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450,  375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за кожний день непрацездатності третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
2) на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, – 30% від страхової суми;
3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, – 20% від страхової суми.

Строк дії договору страхування 1 рік.