Фінансові показники

Страхова компанія «Іллічівська» за 2014 рік забезпечила валовий збір платежів на рівні 20 586,5 млн. грн., своїм клієнтам компанія виплатила 1 555,2 млн. грн. 

За результатами 2014 року СК «Іллічівська» посідає 10 місце серед компаній страхування життя за об’ємами зібраних платежів, займає 5 позицію за договорами пенсійного страхування та 8 – за договорами накопичувального страхування.

1.      Код території за КОАТУУ – 8036100000.

2.      Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) – відсутні.

3.      Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи) – ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

4.      Інформація про відокремлений підрозділ

4.1.Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу Маріупольська філія ТДВ СК «Іллічівська»: Рішення загальних зборів учасників ТДВ СК «Іллічівська» від 04.02.2005 р., Протокол №2;

4.2.Код за ЄДРПОУ Маріупольської філії ТДВ СК «Іллічівська» - 33296039;

4.3.Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:  укладання договорів добровільного страхування життя;

4.4.Поштовий індекс: 87500;

4.5.Телефон: (0629) 41-69-48;

4.6.Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу: Директор Маріупольської філії ТДВ СК «Іллічівська» Аганцев Сергій Володимирович.