РУС УКР ENG До уваги наших клієнтів в Києві! Для врегулювання страхових випадків звертайтеся за адресою вул. Саксаганського, 38- Б.

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №733 від 01.06.02

Страхувальники – фізичні та юридичні особи - суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:
- відправники небезпечних вантажів;
- перевізники небезпечних вантажів;
- одержувачи небезпечних вантажів.

Страховий випадок - будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума - сума, в межах якої у разі настання страхового випадку здійснюється виплата страхового відшкодування страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі.
Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється відповідно до законодавства залежно від класу небезпеки вантажу:

 

Клас небезпечного вантажу

Неоподатковувані мінімуми доходів громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

70

100

70

70

120

80

100

60

Вартість страхування.
Вартість страхування визначається на підставі вищезазначеної Постанови КМУ та становить від 0,015% до 0,35% від страхової суми, встановленої договором страхування.
Вартість страхування визначається залежно від:
- класу небезпечного вантажу;
- виду транспорту;
- якості, в якій виступає страхувальник (відправник, перевізник, одержувач).

Виплата страхового відшкодування здійснюється в наступних межах:
1) відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, - 50 % страхової суми, у тому числі на одну особу:
- у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
2) відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, - 30 % страхової суми;
3) відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20 % страхової суми.
При настанні страхового випадку виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми.